Välkommen till
Adelsson Advokatbyrå

Vi vänder oss till dig som är privatperson eller småföretagare.
Har du kanske hamnat i en tvist mot en person eller ett företag? Vi ger dig trygghet och vägleder dig i dina juridiska frågor i och utanför domstolen. Vi försöker också lösa tvister i möjligaste mån innan de hamnar i domstol. Genom rådgivning kan vi också hjälpa dig att förebygga eventuella framtida tvister.

Välkommen att kontakta oss på ett rådgivningsmöte.