Välkommen till
Adelsson Advokatbyrå

Vi är en så kallad allmänjuridisk byrå, en byrå med bred kompetens. Vi vänder oss till dig som är privatperson eller småföretagare.
Har du kanske hamnat i en tvist mot en person eller ett företag? Vi ger dig trygghet och vägleder dig i dina juridiska frågor i och utanför domstolen. Vi försöker också lösa tvister i möjligaste mån innan de hamnar i domstol. Genom rådgivning kan vi också hjälpa dig att förebygga eventuella framtida tvister.

Vi tror mycket på det personliga mötet och bokar gärna in ett rådgivningsmöte. Kontakta oss via kontaktformuläret, eller per telefon.