Fastighetsrätt

Försäljning av en fastighet eller bostadsrätt kan ge upphov till en mängd juridiska frågor. Vilka rättigheter och skyldigheter har köparen respektive säljaren? Vad är mäklarens roll vid försäljningen? Hur ska man som säljare skydda sig mot eventuella ersättningsanspråk från köparen? Hur ska man som köpare säkerställa att man fullgjort sin undersökningsplikt och vad betyder olika klausuler i ett köpekontrakt? Vad är ett dolt fel?
Vi kan även bistå med rådgivning i frågor om detaljplaner, bygglov och servitut.

Vi kan hjälpa dig med:
- Tvister om dolda fel i fastighet eller i bostadsrätt
- Bygglov och servitut
- Fastighetsreglering

Konsumenträtt

Avtal om köp berör alla människor i samhället. Ibland blir ett köp av en vara eller en tjänst inte riktigt som man har tänkt sig. Varan kanske inte stämmer överens med vad du och säljaren har avtalat.
En tjänst som t.ex. en reparation av en bil eller arbete på hus kanske inte har blivit fackmässigt utfört. Företaget kanske vill ha mer betalat än vad som först utlovats. Här har du som konsument vissa skyddsregler genom konsumentlagen och konsumenttjänstlagen.

Oavsett om du är ett företag eller en konsument så kan vi hjälpa dig att ta tillvara dina rättigheter.
Vi hjälper dig om du hamnar i en tvist.

Avtalsrätt

Har du mottagit en faktura från ett företag som du anser är felaktig och som du vill bestrida? Vill du ha hjälp att häva ett avtal eller kräva skadestånd?
Vi kan hjälpa dig och föra din talan i tvister om avtalsrätt.

Avtalsrätt är ett brett rättsområden som aktualiseras inom olika rättsområden. Skadeståndsrätt kan grunda sig i ett avtal men behöver inte göra det.

Är du entreprenör och behöver hjälp med frågor om utebliven betalning eller ÄTA-arbeten?
Vi kan hjälpa dig att kräva betalning, bestrida en faktura eller häva ett avtal.

Utsatt för brott?

Du som har blivit utsatt för brott kan behöva extra stöd och hjälp för att hantera den rättsprocess som följer efteråt. Därför har du i vissa fall ha rätt till ett så kallat målsägandebiträde. Du kan själv begära att få en viss advokat som ditt målsägandebiträde. Kontakta oss så berättar vi mer. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten.

Som ditt målsägandebiträde så kommer vi göra allt för att du ska känna dig trygg och förberedd under hela processen, såväl vid polisförhör som vid rättegången. Vi hjälper dig även att begära skadestånd i anledning av brottet.

Socialrätt

I vissa fall har staten genom socialtjänsten möjlighet att omhänderta barn och vuxna tvångsvis genom lagen om LVU och LVM. Det handlar om akuta situationer när exempelvis ett barn utsätts för våld i hemmet eller en vuxen riskerar att skada sig själv på grund av missbruk.

Som ditt ombud kan vi tillse att dina rättigheter blir tillgodosedda och att du får en rättssäker prövning. Vi är med dig under hela processen och för din talan i domstolen. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kostnaden betalas av staten.

Asyl och migration

Du som är ny i Sverige och söker asyl befinner dig i en särskild skyddsvärd situation. Ett nytt land och ett nytt språk gör det svårt att veta hur samhället fungerar och vad du har för rättigheter. Därför kan du ha rätt till ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig under asylprocessen och ta tillvara dina rättigheter.

Du kan själv begära att få en viss advokat som ditt juridiska ombud. Kontakta oss så berättar vi mer. Kostnaden kan betalas av staten.