Fastighetsrätt

Försäljning av en fastighet eller bostadsrätt kan ge upphov till en mängd juridiska frågor. Vilka rättigheter och skyldigheter har köparen respektive säljaren? Vad är mäklarens roll vid försäljningen? Hur ska man som säljare skydda sig mot eventuella ersättningsanspråk från köparen? Hur ska man som köpare säkerställa att man fullgjort sin undersökningsplikt och vad betyder olika klausuler i ett köpekontrakt? Vad är ett dolt fel?
Vi kan även bistå med rådgivning i frågor om bygglov och servitut.

Vi kan hjälpa dig med:
- Tvister om dolda fel i hus eller bostadsrätt
- Bygglov och servitut

Konsumenträtt

Avtal om köp berör alla människor i samhället. Ibland blir ett köp av en vara eller en tjänst inte riktigt som man har tänkt sig. Varan kanske inte stämmer överens med vad du och säljaren har avtalat.
En tjänst som t.ex. en reparation av en bil eller arbete på hus kanske inte har blivit fackmässigt utfört. Företaget kanske vill ha mer betalat än vad som först utlovats. Här har du som konsument vissa skyddsregler genom konsumentlagen och konsumenttjänstlagen.

Vi kan hjälpa dig att ta tillvara dina rättigheter.
Vi kan hjälpa dig om du hamnar i en tvist mot ett företag eller en privatperson.

Avtalsrätt / Skadeståndsrätt

Har du mottagit en faktura från ett företag som du anser är felaktig och som du vill bestrida? Vill du ha hjälp att häva ett avtal eller kräva skadestånd?
Vi kan hjälpa dig och föra din talan i tvister om avtal och skadestånd.
Avtalsrätt och skadeståndsrätten är breda rättsområden som aktualiseras inom olika rättsområden. Skadeståndsrätten kan grunda sig i ett avtal men behöver inte göra det.

Vi kan råda dig i dina frågor som rör rätten till kompensation vid skada, hur stor denna ska vara samt vem som ska betala ersättning.
Vi kan också hjälpa dig att bestrida en faktura eller häva ett avtal.

Utsatt för brott?

Du som har blivit utsatt för brott kan behöva extra stöd och hjälp för att hantera den rättsprocess som följer efteråt. Därför har du i vissa fall ha rätt till ett så kallat målsägandebiträde. Du kan själv begära att få en viss advokat som ditt målsägandebiträde. Kontakta oss så berättar vi mer. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten.

Som ditt målsägandebiträde så kommer vi göra allt för att du ska känna dig trygg och förberedd under hela processen, såväl vid polisförhör som vid rättegången. Vi hjälper dig även att begära skadestånd i anledning av brottet.

Misstänkt för brott?

Om du har blivit misstänkt för ett brott så kan du ha rätt till en försvarsadvokat. Du kan själv begära att få en viss advokat som din försvarsadvokat. Kontakta oss så berättar vi mer. Har du inte råd att betala själv bekostas det av staten.

Som din försvarsadvokat så är det vår främsta uppgift att se till att du får dina rättigheter tillgodosedda. Du har t.ex. rätt att begära att din försvarsadvokat sitter med dig vid de förhör som du kallas till under förundersökningen. Vi är med dig under hela processen, från förhör till och med den eventuella rättegången. Vi bevakar dina rättigheter och för din talan i domstolen. Vi gör allt för att du ska känna dig trygg och förberedd under hela processen.

Asyl och migration

Du som är ny i Sverige och söker asyl befinner dig i en särskild skyddsvärd situation. Ett nytt land och ett nytt språk gör det svårt att veta hur samhället fungerar och vad du har för rättigheter. Därför kan du ha rätt till ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig under asylprocessen och ta tillvara dina rättigheter.

Du kan själv begära att få en viss advokat som ditt juridiska ombud. Kontakta oss så berättar vi mer. Kostnaden kan betalas av staten.