Fel i fastighet

Vi erbjuder juridisk rådgivning om fel i fastighet för dig som säljare och för dig som köpare.   Vad är ett fel i fastighet? Det föreligger ett konkret fel i fastigheten om fastigheten avviker från vad som står i köpekontraktet (garanti eller utfästelse). Exempelvis kan det gälla kvadratmeterpriser som är fel, att det ska finnas […]

Välkommen att kontakta oss för ett rådgivningsmöte.
  •  

     


Fel i bostadsrätt

Vilka regler gäller vid fel i bostadsrätt? Reglerna dolda fel ser olika ut för fastigheter respektive bostadsrätter, men har mycket gemensamt. Fel i bostadsrätt regleras i köplagen och inte enligt jordabalken. En bostadsrätt kan därmed jämställas med en ”vara” som tex. en cykel eller en bokhylla. Det är inte lika stränga regler vid köp av en […]

Välkommen att kontakta oss för ett rådgivningsmöte.

Fastighetsrätt

Fastighetstvister Förutom fel i fastighet eller fel i bostadsrätt så erbjuder juridisk rådgivning med särskild inriktning på fastighetsrättsliga frågor. Vi för din talan i en marktvist, exempelvis då din granne inkräktar på din tomt eller råkar ta ned din häck. Vill din granne uppföra mur eller en altan som försämrar din utsikt? Eller vill grannen bygga […]

Välkommen att kontakta oss för ett rådgivningsmöte.

Konsumenträtt

När kan du behöva juridisk rådgivning inom konsumenträtt? Varan du har köpt kanske inte stämmer med vad som har utlovats på förhand. Kanske vill säljaren av en tjänst ta mer betalt efter att jobbet är gjort, mer än vad ni kommit överens om tidigare. Även om du har lagen på din sida behöver du veta […]

Välkommen att kontakta oss för ett rådgivningsmöte.

Häva avtal

När kan du ha rätt att häva avtal och hur går du tillväga? Kanske är du missnöjd med en hantverkare. Eller så är hantverkaren inte klar i tid. Vi hjälper dig i avtalstvister. Att häva ett avtal innebär att avtalet avslutas omedelbart, utan någon hänsyn till förpliktelser såsom uppsägningstid och bindningstid. Vid en avtalshävning upphör […]

Välkommen att kontakta oss för ett rådgivningsmöte.

Bestrida faktura

Har du fått hem en faktura som du anser är felaktig? Om du har fått hem en faktura som du anser är felaktig är det viktigt att du skyndsamt bestrider fakturan. Att bara strunta i att betala den riskerar att leda till fler problem för dig.   Vad innebär det att bestrida en faktura? När […]

Välkommen att kontakta oss för ett rådgivningsmöte.

Om solcellsanläggningar

Antalet privatpersoner som väljer att installera solceller på sitt tak har ökat markant det senaste året. Här får du som konsument en överblick på vad som är viktigt ska tänka på, oavsett om du planerar att köpa och installera solceller eller för dig som redan har beställt. Ett köp av en solcellsanläggning innehåller olika moment, […]

Välkommen att kontakta oss för ett rådgivningsmöte.

Socialrätt

Vård enligt LVU eller LVM I vissa fall har staten genom socialtjänsten möjlighet att omhänderta barn och vuxna tvångsvis genom lagen om LVU och LVM. Det handlar om akuta situationer när exempelvis ett barn utsätts för våld i hemmet eller en vuxen riskerar att skada sig själv på grund av missbruk. Som ditt ombud kan […]

Välkommen att kontakta oss för ett rådgivningsmöte.