Rättsskydd

Om det uppstår en tvist så kan det finnas möjlighet att begära ersättning från sitt försäkringsbolag för en del av rättegångskostnaderna. I de flesta hemförsäkringar ingår ett så kallat rättsskydd. Information om hur just ditt rättsskydd är utformat hittar du i dina försäkringsvillkor.

Vi utreder alltid möjligheten att ansöka om rättsskydd för tvisten.