Arvode

Det kan vara svårt att på förhand ge ett pris på vad arvodet kommer att uppgå till. Det beror på arbetets omfattning, svårighetsgrad, förändringar under arbetets gång samt uppnått resultat. I normalfallet utgår vi från ett bestämt timarvode.
Du kan läsa om våra fullständiga villkor här

Advokatsamfundet har en konsumenttvistnämnd. Nämnden har inrättats för att under vissa förutsättningar pröva tvister mellan en advokatbyrå och en konsument. Du kan läsa mer om konsumenttvistnämnden på deras hemsida.
Konsumenttvistnämnden