Rättshjälp

Om du inte kan få rättsskydd så kan du i vissa fall rättshjälp. Rättshjälpen betalas ut av staten och är en del av den sociala skyddslagstiftningen som finns till för att hjälpa privatpersoner som saknar möjlighet att få rättslig hjälp på annat sätt.
Det är bland annat dina ekonomiska förhållanden som avgör om du har rätt att få rättshjälp eller inte.

Vi utreder alltid möjligheten att ta försäkringsskyddet i anspråk för tvisten.